آموزش و پژوهش

شرکت دانش بنیان چمروش
شرکت دانش بنیان چمروش

مبدع طرح اثر انگشت دیجیتالی فرش و صدور گواهینامه بلاکچین

تاریخ عضویت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۳