سطح دو
سطح دو

نوع کاربری: برنزی

هزینه اشتراک سالیانه:

500,000 ریال

امتیاز ویژه تخفیف:

۲٪ در خرید ها

سطح سه
سطح سه

نوع کاربری: نوع کاربری: نقره ای

هزینه اشتراک سالیانه:

1,000,000 ریال

امتیازات ویژه/ تخفیف

۵٪ در خرید ها

۲۵٪ عضویت در خانواده فرش

سطح چهار
سطح چهار

نوع کاربری: نوع کاربری: طلایی

هزینه اشتراک سالیانه:

3,000,000 ریال

امتیازات ویژه / تخفیف ها:

۱۰٪ در خرید ها

۵۰٪ عضویت در خانواده فرش

۱۰۰٪ دسترسی به مطالب