تبلیغات و بازاریابی

شرکت دانش بنیان چمروش
شرکت دانش بنیان چمروش

مبدع طرح اثر انگشت دیجیتالی فرش و صدور گواهینامه بلاکچین

طراح محصول
طراح محصول

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری برای اپلیکیشن و وبسایت

کارپتور
خبر گزاری کارپتور

سایت اطلاع رسانی فرش ایران