حمل و نقل

اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی ایران _ اتفا
اتحادیه مرکزی تعاونی‌های فرش دستباف روستایی ایران _ اتفا

تولید، فروش و صادرات فرش با ۲۸۵ شرکت در شهرهای اصلی و ۲۱ اتحادیه استانی و ۵۰۰ هزار بافنده

شفاتل
شرکت ارائه خدمات شفاتل

زنجیره تامین سلامت