مشاوره

شرکت دانش بنیان چمروش
شرکت دانش بنیان چمروش

مبدع طرح اثر انگشت دیجیتالی فرش و صدور گواهینامه بلاکچین

تاریخ عضویت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۳
خدمات تولید محصول
خدمات تولید محصول

طراحی و اجرای محصولات وب

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
دیجی کار
شرکت دیجی کار

داده گستر کارآمد روز

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۶