مقالات

فرش نخجوان نمونه ای از هنرهای کاربردی تزیینی

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور نوشته: سوسنبر آقامالیوا قالی بافی یکی از هنرهای کاربردی تزیینی قدیمی آذربایجان است. این هنر که مورد علاقه مردم آذربایجان بود، قرن ها با دقت فراوان از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. مردم برای تامین آسایش خود به حرفه اولیه نمدمالی پرداختند و بعدها شروع به بافتن طرح های مختلف از پشم های رنگارنگ روی نمد کردند. در طول هزاره نمد در امور منزل و انواع فرش ترویج شد...

طرح‌ها و نقوش قالی‌های قاجار

در مورد قالی های دورة قاجار می توان چنین درنظر گرفت که اندازه ها، نقش ها و نقشمایه های بسیاری از قالی ها اقتباسی از دورة صفوی بوده است. به خصوص ترنج مرکزی، لچک ترنج، طرح شبکه ای که با نقش اسلیمی و شاه عباسی در سرتاسر این دوران بافته می شده است. در واقع طرح های مربوط به فرش های ظریف، که در اواخر قرن ۱۹م و اوایل قرن ۲۰ م بافته شده، یادآور دوران کلاسیک است. این بافته ها معمولا به ش...