بازار جهانی فرش

افتتاح فروشگاه فرش جیپور در دبی!

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سرویس اخبار خارجی سایت اطلاع رسانی فرش ایران با رصد آخرین اخبار روزآمد بازارهای منطقه ای و جهانی فرش دستباف و انتخاب و انتشار آن، تلاش دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان، طراحان و دستاندرکاران قالی ایران را با آخرین وضعیت و اقدامات کشورهای تولیدکننده فرش دستباف آشنا کند. اینکه رقبای فرش ایرانچه می کنند، برنامه های آنان برای ورود به بازار و حفظ آن چیست و با چ...