Siawosch Azadi

کوتاه از دکتر سیاوش آزادی

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سیاووش آزادی (Siawosch Ulrich Azadi) یکی از کارشناسان برجسته فرش جهان و کلکسیونر فرش است او در حالی که هنوز در هامبورگ تحصیل می کرد، تجارت فرش شرقی را آغاز کرد . پرداختن به آثار هنری بافته شده برای او کاملاً جدید نبود، زیرا پدرش کلکسیونر فرش های زیبا بود. با فروش فرش هایش، کنجکاوی او نسبت به این کالا و شناخت آن بیشتر شد. خودش می گوید: « نقوش بیشتر ت...

استاد دکتر سیاوش آزادی: هنر فرش را به دنيا هديه كرده‌ايم؛ نه دانش آن را

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سياوش آزادي: هنر فرش را به دنيا هديه كرده ايم؛ نه دانش آن را هر آنچه مورد استفاده اروپاييان در زيبايي شناسي است، در وجود فرش نهفته است آنچه در ادامه می آید مطالبی است که دکتر سیاوس آزادی 20 سال پیش طی سخنرانی کوتاهی، به عنوان نقطه ضعفی جدی برای فرش دستباف ایران به آن اشاره و تاکید می کند. در فاصله این سال ها گرچه تلاش های ارزنده ای از سوی پژوهشگران...