موزه

اصفهان در انتظار موزه فرش

ست اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور اصفهان پایتخت فرهنگی ایران است نامش با صنایع دستی گره خورده و تاروپود این شهر را با هنر درآمیخته اند. اصفهان در همه هنرهای دستی بی نظیر و بی رقیب است

موزه تخصصی فرش ترکیه؛

موزه فرش استانبول

موزه فرش استانبول تاریخچه موزه فرش استانبول نقاشی ژان لئون ژروم در سال ۱۸۸۷ در بازار فرش خاورشناس ، بازار فرش، در اندازه واقعی و متحرک نمایش داده می شود تا واقعی باشد. کف گالری سوم موزه شامل تابلویی است که با عبور از آن، به تدریج تصویر یک فرش را به صورت الکترونیکی تولید می کند.