یادداشت

مدیر سایت

باشد اندر پرده بازیهایِ پنهان غم مخور!

سال 1401 با همه تلخکامی و اندوه و فشارهای روزافزون بپایان رسید. بهار 1402 روح زاینده خود را در جان ما و طبیعت دمیده و شکوفه های رنگارنگ امید بر جانها رویانده است. روز و روزگارتان با تندرستی، آزادگی و برکت همراه باد.

.

طرح و نقش قالی ایران: شکارگاه

عناصر اصلی تشکیل دهنده این طرح بر دو جزء نگاره‌های گیاهی (درخت، گل و گیاه، بیشه، جنگل و طبیعت) و منظر شکار (پرندگان، انواع جانوران شکاری، حیوانات وحشی زیست بوم ایران، شکارچیان سواره یا پیاده، ابزار شکار از تیر و کمان و کمند تا شمشیر و گرز) استوار است. در کنار این عناصر زمینی، فرشتگان و انسان‌های بالدار و نیز موجودات عجیب الخلقه در قالب نقش واق در کنار نقوش دیگری چون گرفت و گیر و نقش‌های اسلیمی و ختایی، به عنوان عناصر مکمل طرح شکارگاه استفاده شده است.

9 فروردین؛ 11 صبح، مـوزه فـرش ایران