توسعه فرش دستباف همان درد توسعه کشور را دارد: ترکتازی مدیریت ناکارآمد و پر مدعا!

یادداشت

علیرضا قادری

توسعه فرش دستباف همان درد توسعه کشور را دارد: ترکتازی مدیریت ناکارآمد و پر مدعا!

در اطلاعیه شرکت مذکور در کمال خونسردی آمده است: «... زمان برگزاری نمایشگاههای زمان‌بندی شده (!) در سه دوره نمایشگاهی، با توجه (!) به ملاحظات شورای محترم شهر تهران و نیز درخواست صنوف مربوطه و مجریان نمایشگاهها ... تغییر کرد» سوال اینجاست که جدول برنامه ریزی شده (!) ادعایی آقایان مگر نه اینکه باید با ملاحظات شورای شهر، اداره راهنمایی و رانندگی و مهمتر از همه ملاحظات دستاندرکاران فرش تهیه می شد؟... ادامه مطلب

ترکتازی مدیریت ناکارآمد و پر مدعا!

نقوش قالی ایران: نقش هراتی یا ماهی در هم

نقش هراتی؛ یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین نقوش فرش ایران است. یکی از انواع آن «ماهی در هم» شناخته می‌شود. این نقش نگاره‌ای است سامان‌یافته از دو برگ خمیده متقابل که گل بزرگی مانند نیلوفر یا شاه‌عباسی را در میان گرفته‌اند. دکتر علی حصوری بر این باور است که آن دو برگ اساساً دو ماهی بوده که بعدها به دو برگ تبدیل شده‌اند...

بانوان قالیباف ترکمن

بافندگان قالی نفیس ابریشمین دو رو. روستای دویدوخ، خراسان شمالی