کتاب شکار شاهان در آیین کتاب سال 1402 عنوان شایسته تقدیر کسب کرد

یادداشت

علیرضا قادری

کتاب شکار شاهان در آیین کتاب سال 1402 عنوان شایسته تقدیر کسب کرد

کتاب شکار شاهان تالیف دکتر سیدطاهر صباحی در چهل و یکمین جایزه کتاب سال در موضوع هنر و ذیل گروه هنرهای تجسمی، معرفی و با عنوان شایسته تقدیر مورد توجه داوران این جایزه قرار گرفت. این کتاب در دومین مرحله ارزیابی در میان 41 عنوان کتاب برتر جایزه کتاب سال 1402 به خود اختصاص داده بود. شکار شاهان: بررسی قالی شکارگاه صفوی، موزه پولدی پتزولی میلان»، تألیف سیدطاهر صباحی است که در سال 1401 توسط انتشارات خا... ادامه مطلب

کتاب شکار شاهان شایسته تقدیر در چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال - 1402