روز ملی فرش؛ روزی مثل همه روزها!

یادداشت

علیرضا قادری

روز ملی فرش؛ روزی مثل همه روزها!

تعیین روزی با عنوان روز ملی فرش ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به پیشنهاد فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در دستور کار شورای فرهنگ عمومی کشور قرار گرفت و در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ شورای فرهنگ عمومی کشور، مطرح شد و پس از بحث و بررسی(!)، ۲۰ خرداد ماه، همزمان با روز جهانی صنایع دستی، به عنوان ”روز ملی فرش” با اکثریت آرا تصویب شد. پس از آن روز ملی فرش برای اولین بار در تقویم رسمی سال ۱۴۰۱ درج گردید. ادامه مطلب

روزی مثل همه روزها!