چالش صادرات

رفع تعهد ارزی صادرات فرش را از ۴۲۶ میلیون به ۵۰ میلیون دلار رساند

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور حاجی آقا میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قانون رفع تعهد ارزی در صنعت فرش بسیار مشکل زا شده و برای افزایش صادرات باید این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد. سید مرتضی حاجی آقا میری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه جایگاه فرش ایران در بازار های جهانی بسیار تغییر کرده گفت: بازپس گیری این جایگاه بسیار مشکل شده و مهم ترین عامل کاهش صادرات فرش نی...

حفاظت و صيانت از کيان فرش دستباف ايراني يک ضرورت و وظيفه است

تحريم هر کشوري فاجعه است، اما پايان کار نيست

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور مسعود سپهرزاد، رئيس اتحاديه فرش دستباف تهران گفت: فرش ايراني يعني هويت، يعني اصالت و موجوديت ايران و هنر دستان مردمان اين مرزو بوم که مي توانند تنها با چند کلاف نخ، شاهکاري ماندگار براي اعصار مختلف به وجود بياورند. خالق نقش و نگاري باشند که چشمان هر بيننده اي را محسور و گرفتار مي کند. سپهرزاد در ادامه تاکيد کرد: سال هاست که عمر خود را در گرو آميختگي...

رضی میری: صادرات فرش اصلا قابل گفتن نیست!

آیا می‌توان برابر آن خودرو وارد کرد؟

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سید رضی حاجی آقا میری- عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تقریبا چند سالی است که وضعیت فرش دستباف در حالت کماست زیرا میزان صادرات به حداقل رسیده و بسیار ناچیز است و اصلا قابل گفتن نیست. در واقع صادرات ما بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار به کل کشورهای دنیا در سال است. زمانی بود که ما ۴۰۰-۵۰۰ میلیون دلار در سال صادرات داشتیم و این مقدار را اندک می دانستیم و حالا به این مق...