قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی" طی نامه شماره ۴۹۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­های میراث فرهنگی،گردشگری و  صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و به اسـتناد ماده (۱۵) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی – مصوب ۱۳۹۶-، آیین­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲-وزارت صمت : وزارت صنعت، معدن و تجارت.

 1. مجری: وزارت و وزارت صمت.

۴-دستگاه اجرایی: دستگاه­های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
– مصوب ۱۳۸۶-.

 1. قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع­دستی – مصوب ۱۳۹۶- .

۶-قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان: قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار (کددار) - مصوب ۱۳۸۸-.

۷-آیین­نامه اجرایی قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان: آیین­نامه اجرایی قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار (کددار) موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۷۴۱۸/ت۴۳۰۸۶ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸.

۸-آیین­نامه اجرایی ماده (۱۴): آیین­نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت۵۶۴۴۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹.

۹-رشته­های صنایع­دستی: رشته فعالیت­های مصوب مذکور در ماده (۱) قانون که برای هرکدام از آنها ضوابط و شاخصه­های مستندنگاری و استانداردسازی انجام یافته است.

۱۰-فعّال صنایع دستی: هرشخص که با اخذ مجوز از وزارتخانه­های مجری، فعّالیت اصلی خود را در یک یا چند حوزه صنایع­دستی و یا فرش­دستباف به شرح زیر انجام دهد:

 • فعّال حوزه تولید: شخصی که در مکان کارگاهی مشخص اقدام به ساخت و تولید محصول در یکی از رشته­های مصوب صنایع دستی نماید.
 •  فعّال حوزه بازرگانی: شخصی که نسبت به خرید، فروش و عرضه محصولات صنایع­دستی ایرانی اقدام می­نماید.
 • فعّال حوزه آموزش: اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون و مقررات این آیین­نامه،
  در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارتخانه­های مجری، در قالب استاد و شاگردی یا گروهی در کارگاه یا آموزشگاه به امر آموزش­ رشته­های مصوب صنایع دستی و فرش­دستباف اقدام می­نمایند.
 •  فعّال حوزه توسعه و ترویج: هر شخص که به فعالیت­های شناسایی، معرفی، احیا، طراحی و مستندسازی صنایع­دستی و فرش­دستباف اقدام کند و یا در تهیه اقلام مربوط به معرفی، تبلیغ، ساخت، بسته­بندی و­ انجام پژوهش­های مرتبط با آنها اقدام نماید.

۱۱- صنعتگر صنایع دستی: کسی که به فنون ساخت محصول صنایع دستی تسلط دارد و در امر تولید آن فعالیت می­کند.

 1.  هنرمند صنایع دستی: کسی که به واسطه قابلیت­های فردی و ذوق زیباشناسانه خود در خلق آگاهانه محصول صنایع دستی یا یکی از فرآیندهای مهم آن نقش اصلی را دارد، به طوری که عرف او را آفریننده آن محصول می­شناسد.
 2.  استادکار صنایع دستی و فرش دستباف: کسی که حسب توانایی و تسلط حاصل از مشاهده، تمرین، تجربه، تدریس یا دانش به فنون ساخت یکی از رشته­های صنایع دستی، می­تواند آن را به دیگران انتقال دهد.

۱۴- واجد شرایط: شخصی که شغل اصلی و تمام­وقت وی فعالیت در حوزه تولید در یکی از بندهای فوق باشد و مجوز ­فعالیت یا کارت صنعت­گری معتبر از وزارتخانه­های مجری داشته باشد.

 1.  سیصد: سامانه یکپارچه صنایع دستی

ماده ۲- وزارتخانه­های مجری، موظفند به منظور اجرای تکلیف ماده (۲) قانون، نسبت به پیش­بینی اعتبار لازم در ردیف بودجه سالانه خود اقدام و درخواست تأمین آن را از سازمان برنامه و بودجه کشور به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است براساس درخواست مذکور، اعتبار لازم را در ردیف بودجه سالانه دستگاه­های مجری پیش­بینی و نسبت به تأمین و تخصیص آن اقدام نماید.

تبصره ۱ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با بودجه اختصاص­یافته نسبت به تداوم پوشش بیمه­ای بیمه­شدگان فعلی و پذیرش افراد واجدالشرایط جدید براساس اولویت و معرفی وزارتخانه­های مجری اقدام نماید.

تبصره ۲ - ارزیابی وضعیت اشتغال واجدین شرایط برعهده بازرسان وزارت و در مورد فرش و قالی با رعایت مساحت مذکور در ماده (۲) قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان بر عهده وزارت صمت می­باشد.

تبصره ۳ - انجام بازرسی از سوی وزارتخانه­های مجری قانون، مانع از اعمال وظایف قانونی بازرسان تأمین اجتماعی نمی­باشد.

ماده ۳- واجدین شرایط مذکور در ماده (۲) قانون عبارتند از قالیبافان و بافندگان فرش­دستباف موضوع ماده (۱) قانون بیمه­­های اجتماعی قالیبافان و فعالان حوزه تولید در رشته­های صنایع دستی.

تبصره ۱- تشخیص مصادیقِ محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و افراد فعّال در حوزه تولید و تأیید آن به منظور بهره­مندی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی، حسب مورد با وزارتخانه­های مجری می­­باشد.

تبصره ۲- سایر احکام مربوط به انواع خدمات پوشش بیمه اجتماعی مشمولین مطابق مقررات آیین­نامه اجرایی قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان است.

ماده ۴- دارندگان مجوزِ فعالیت­هایِ موضوعِ قانون، جهت بهره­مندی از تعرفه­های بخش صنعت در مورد حامل­های انرژی (آب، برق و گاز) و تسهیلات بانکی، می­توانند حسب مورد تقاضای خود را به واحدهای استانی وزارتخانه­های مجری ارایه یا به صورت الکترونیکی ثبت نمایند تا در صورت تأیید فعالیت و اعتبار مجوز آنها، به منظور اعمال تعرفه مذکور با رعایت ضوابط و قوانین مرتبط به دستگاه­های ذی­ربط معرفی گردند. دستگاه­های مذکور موظفند از تاریخ معرفی نسبت به اعمال تعرفه­های بخش صنعت، در مورد واحدهای معرفی­شده اقدام نمایند.

ماده ۵  به منظور تحقق مراحلِ طراحی، برنامه­ریزی، توسعه و نظارت بر آموزش­های غیررسمی در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف اعم از آموزش­های عمومی، تخصصی و مجازی، وزارتخانه­های مجری حسب مورد مکلفند با همکاری مراجع ذی­ربط نسبت به تدوین دستورالعمل در موارد زیر اقدام نمایند:

۱- نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات آموزشی صنایع دستی و فرش­دستباف.

۲- فرآیند صدور مجوز فعالیت­های آموزشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام شرایط علمی و تجربی و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیت­های آموزشی.

۳- چهارچوب آموزش­های غیررسمی شامل تعیین سرفصل دوره­ها، الزامات و امکانات مورد نیازِ آموزشی و مدت زمان برگزاری دوره­های نظری و عملی.

۴- ضوابط نحوه نظارت بر فعالیت­های آموزشی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف ارتقای سطح آموزش و تطبیق رعایت اصول و الزامات ابلاغ­شده از سوی وزارت و نحوه برخورد با اشخاص متخلف.

۵- نیازسنجی آموزش­های مرتبط با توسعه امور بازرگانیِ صنایع­دستی از قبیل آشنایی با امور مالیات، بیمه و بازاریابی.

ماده ۶- وزارتخانه­های مجری مکلفند به منظور بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و فرش­دستباف با رویکرد فراهم ساختن زمینه صادرات آن، اقدامات زیر را با همکاری تشکل­های تخصصی ذی­ربط انجام دهند:

۱- تدوین فرآیند بهبود کیفی رشته­های صنایع­دستی و فرش­دستباف و ترسیم چرخه مطلوب تولیدِ هر یک از رشته­های صنایع­دستی.

۲- برنامه­ریزی و تعیین اولویت­های حمایتی با محوریت محصولات صادراتی.

۳- تهیه اطلس صنایع دستی مناطق مختلف کشور.

۴- تعیین ضوابط تهیه شناسنامه و گواهی تضمین کیفیت محصول در مورد رشته­های مختلف صنایع دستی و فرش­دستباف.

۵- حمایت­ از واحدها و سرمایه­گذارانی که به صورت اختصاصی در امر تأمین مواد اولیه مرغوب و تجهیزات بسته­بندی محصولات صنایع دستی فعالیت می­نمایند.

۶- برنامه­ریزی برای احیا و باززنده­سازی رشته­های در خطر فراموشی یا فراموش­شده.

ماده ۷- وزارتخانه­های مجری به منظور توسعه و ارتقای وضعیت کمی و کیفی کارگاه­ها و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

 1. ارتقای وضعیت کارگاه­های صنایع دستی و فرش دستباف از طریق:

الف- بسترسازی لازم برای به­روزرسانی تجهیزات و ابزارآلات کارگاهی صنایع دستی و تسهیل در تأمین آنها.

ب- حمایت از فعالان تولید صنایع دستی در ایجاد و توسعه کارگاه­های تولیدی نمونه به ویژه در مناطق مستعد و روستایی.

پ- هماهنگی و فراهم نمودن زمینه تأمین مواد اولیه مرغوب موردنیاز تولید محصولات
صنایع دستی.

ت- نظارت بر نحوه تولید و وضعیت کارگاه­های تولید صنایع­دستی و فرش دستباف به منظور رعایت دقیق و مطلوب استانداردهای تولید و عرضه محصولات.

ث- مستندسازی و مستندنگاری فرآیند ساخت و تولید محصولات صنایع دستی به منظور حفظ ارزش­ها و صیانت از اصالت و اعتبار محصولات.

 1. ارتقای کمی و کیفی آموزش­های صنایع دستی از طریق:

الف- همکاری در زمینه برنامه­ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه­های آموزشی و ارایه خط­مشی سیاست­های آموزشی با دستگاه­های مجری و نظارت بر حسن اجرای آنها، هدایت، حمایت و
نظارت بر رشد و توسعه آموزش­های غیررسمی صنایع دستی (عمومی، تخصصی و مجازی).

ب- بررسی وضعیت آموزش و ارزیابی عملکرد آموزشی هنرآموزان توسط مؤسسات مجری
آموزش و نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی ابلاغی وزارت.

پ- بررسی در زمینه تغییر یا توسعه آموزش مؤسسات موجود و تطبیق آن با برنامه­ها و نیازهای صنایع دستی کشور.

ت- ارتقای دانش و مهارت شاغلان حوزه صنایع دستی از طریق برگزاری دوره­های آموزش
تخصصی لازم.

ماده ۸- وزارتخانه­های مجری در اجرای تکلیف قانون و به منظور تعیین درجه هنریِ هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی و فرش دستباف اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

۱- تعیین ضوابط اختصاصی ارزیابی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و فرش دستباف به منظور تعیین درجه هنری و اعطای آن.

۲- تهیه ضوابط اعطای درجه هنری برای هنرمندانِ هنرهای سنتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۳- تسهیل فرآیند درخواست، ارزیابی، داوری و اعطای درجه هنری به افراد مشمول قانون.

ماده ۹- به منظور شناسایی و بهره­مندی هنرمندانِ صنایع دستی و فرش دستباف از حقوق مالکیت معنوی و فکری محصولات خود در نزد اشخاص و مراجع قانونی در داخل و خارج از کشور، وزارتخانه­های مجری مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تعیین و اعلام ضوابط حمایت از حقوق مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- اظهار­نظر در خصوص استعلام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه حقوق مالکیت معنوی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات.

۳- برقراری امکان ارتباط سامانه­ (درگاه) ثبت حقوق مالکیت معنوی با سامانه­های مرتبط در وزارتخانه­های مجری.

۴- شناسایی هنرمندان و محصولات برگزیده و کمک به ذی­نفعان به منظور ثبت دارایی­های فکری.

ماده ۱۰- وزارتخانه­های مجری موظفند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه­ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه­ای و با هدف معرفی، آموزش، احیا و توسعه و ترویج صنایع دستی و فرش دستباف، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- همکاری با وزارت آموزش و پرورش به منظور معرفی و ارتقای آگاهی از اهمیت فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی و تشویق دانش­­آموزان و دانشجویان به فعالیت در حوزه صنایع دستی از طریق گنجاندن مفاهیم متناسب در دروس مقاطع مختلف تحصیلی.

۲- فراهم کردن امکان بازدید رایگان دانش­آموزان و دانشجویان به صورت گروهی (غیر انفرادی) از موزه­ها و خانه­های صنایع دستی و سایر مراکز مرتبط به منظور معرفی رشته­های صنایع دستی و فرش دستباف و تشویق و ترغیب دانش­آموزان و دانشجویان به تحقیق، توسعه و اشتغال در رشته­های صنایع دستی.

 1. همکاری با دستگاه­های اجرایی ذی­ربط به منظور ایجاد رشته­های صنایع­ دستی در دانشگاه­ها، مراکز علمی و راه­اندازی موزه­های تخصصی و خانه­های صنایع دستی در شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی.

ماده ۱۱- وزارت دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره انجمن­های حرفه­ای صنایع دستی و صدور مجوز فعالیت آنها را با هدف کاهش تصدی دولت در اجرای این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱- مرجع بررسی درخواست­­ تشکیل و تطبیق اساسنامه متقاضیان انجمن­های موضوع این ماده با اهداف قانون و مقررات آیین­نامه، حسب موضوع فعالیت با وزارتخانه­های مجری یا یکی از آنها می­باشد. همچنین ثبت انجمن­های مذکور مشمول مقررات ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع مواد (۵۸۴) و (۵۸۵) قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱- می­باشد.

تبصره ۲  انجمن­های حرفه­ای صنایع دستی موجود در بخش صنایع­دستی و هنرهای سنتی از جمله اتحادیه­ها و مجامع ذی­ربط، در صورت درخواست ادامه فعالیت، موظفند با رعایت حقوق اعضا ظرف یک­سال اساسنامه و ساختار خود را  با مقررات این آیین­نامه مطابق نمایند.

ماده ۱۲- وزارتخانه­های مجری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه با هدف توسعه و ترویج بخش تجاری صنایع دستی و فرش دستباف و در راستای معرفی، تبلیغ و فراهم نمودن امکان عرضه و صادرات آن، حسب مورد، ضوابط لازم برای نحوه تشکیل، ثبت و فعالیت مؤسسات و شرکت­های تخصصی نمایشگاهی توسط بخش خصوصی و تعاونی را در سه سطح منطقه­ای، ملی و بین­المللی تدوین و ابلاغ نمایند.

 ماده ۱۳ وزارتخانه­های مجری می­توانند در راستای ارتقای سطح دانش و معلومات عمومی در حوزه های مختلف توسعه، ترویج، بازرگانی و آموزش صنایع­دستی و فرش دستباف، همچنین سایر موضوعات مرتبط از قبیل آسیب­شناسی، تجزیه و تحلیل و ارایه راهکار مناسب در زمینه‌ نظارت و ارزیابی و اقدامات حمایتی، نسبت به برگزاری همایش­ها، سمینارها و مسابقات و جشنواره­های منطقه­ای و ملی و بین­المللی با مشارکت مراکز علمی و پارک­های علم و فناوری و شرکت­های دانش­بنیان و سایر مؤسسات عمومی و خصوصی اقدام نمایند.  

تبصره- وزارتخانه­های مجری می­توانند سهم مشارکت خود را با تأمین محل برگزاری، اقلام و محصولات صنایع­دستی، خدمات نیروی انسانی و کارشناسی و سایر امکانات و تجهیزات در اختیار احتساب و منظور نمایند.

ماده ۱۴  وزارتخانه­های مجری مکلفند به منظور شناسایی، گردآوری، صدور شناسنامه، نمایش، معرفی و ثبت آثار و صدور شناسنامه برای محصولات فاخر و برگزیده صنایع دستی و فرش دستباف ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین­نامه، ضوابط اجرایی موارد زیر را تهیه و ابلاغ نمایند تا با هماهنگی مراجع قانونی ذی­ربط اجرا شود:

۱- معیارهای تشخیص مصادیقِ آثارِ برگزیده و فاخر صنایع­دستی و فرش دستبافت.

۲- نحوه نمایش و معرفی آثار و محصولات فاخر صنایع دستی و فرش دستباف در دو سطح شامل نمایش در مراکز عمومی و نمایش در فضاهای مناسب اداری، تفریحی و خدماتی مؤسسات عمومی و یا نمایندگی­های ایران در خارج از کشور.

۳- رویدادهای مهم تاریخی – مکان­های مناسب نمایش - نحوه حمل و جابه­جایی آثار برگزیده و فاخر - تأمین حفاظت و مسئولیت بیمه آثار و سایر امور مرتبط.

تبصره ۱- نحوه فراخوان  آثار برگزیده و اطلاع­رسانی و دعوت از بازدیدکنندگان آثار و مدت برپایی نمایشگاه و زمان بازدید، موارد و میزان تعهدات طرفین و دیگر موارد اجرایی در قالب توافق فی­مابین مجری برگزاری و دستگاه­های ذی­ربط تعیین می­شود.

تبصره ۲- شناسایی، گردآوری و صدور شناسنامه برای آثار فاخر و با ارزش صنایع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاه­های ذی‌ربط در قالب ضوابط مذکور انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ وزارتخانه­های مجری مکلفند با رعایت مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد – مصوب ۱۳۹۶- به منظور ارتقای کیفی محصولات صنایع دستی و فرش دستباف و بالا بردن توان رقابت آن با محصولات مشابه خارجی و صیانت از اعتبار و جایگاه صنایع دستی و فرش دستباف ایران در بازارهای داخلی و جهانی، نسبت به تدوین استاندارد محصولات صنایع دستی در موارد زیر اقدام و برای طی مراحل قانونی به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند:

۱- مواد اولیه محصولات صنایع دستی و فرش دستباف.

 1. رعایت اصول ایمنی در محصولات صنایع دستی.
 2. روش­ها و فنون تولید محصولات صنایع دستی.

۴- نحوه بسته­بندی، نگهداری، عرضه و جابه­جایی محصولات.

ماده ۱۶- وزارتخانه­های مجری با همکاری سایر مراجع ذی­ربط به منظور رونق و افزایش صادرات صنایع دستی و فرش دستباف و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و بهره­گیری هرچه بیشتر از سامانه­های پیشرفته و روش های نوین بازرگانی و تجارت الکترونیک  اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

۱- ایجاد نظام جامع آماری تجارت صنایع دستی و فرش دستباف.

۲- هماهنگی با سایر دستگاه­ها به منظور حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازارهای الکترونیکی صنایع­دستی و فرش­ دستباف.

۳- حمایت از فعالیت­های بازاریابی الکترونیکی با سازوکارهای نوآورانه و به­کارگیری ابزارها و روش‌های نوين فناوری.

۴- ایجاد بستر مناسب برای مشارکت شرکت­های دانش­بنیان و کمک نوآورها (استارت­آپ­ها) در فرآیند بازرگانی محصولات صنایع دستی از قبیل تولید محتوا، ارتباط با مشتری، ارسال محصول و خدمات پس از فروش.

۵- فراهم ساختن بستر ارتباط و تبادل محتوا و اطلاعات در زمینه معرفی و تبلیغ و فروش محصولات صنایع­دستی و فرش­ دستباف بین سامانه­ها و درگاه­های تجاری و غیرتجاری داخلی و خارجی.

ماده ۱۷ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ارج نهادن به صنایع دستی و فرش دستباف به عنوان نمادهای اصیل سنتی و فرهنگی کشور، کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند در برنامه­های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، از محصولات صنایع­دستی اصیل ایرانی و یا فرش دستباف استفاده کنند. ذی­حسابان و ناظرین مالی دستگاه­های مذکور موظفند نسبت به حسن اجرای حکم ماده (۶) قانون نظارت نمایند.

ماده ۱۸-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۷) قانون و به منظور حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف، از طریق بانک­های عامل اقدامات زیر را به انجام خواهد رساند:

۱- تأمین و تخصیص بخشی از تسهیلات تأمین مسکن به میزان سقف ریالی تسهیلات مذکور برای حداقل  (۲۰۰۰) نفر از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف به صورت سالانه.

۲- توافقنامه نحوه اعطای تسهیلات مذکور از جمله در خصوص مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نحوه و نوع اخذ وثیقه و تعیین مصادیق وثایق و نحوه تعیین اولویت بین متقاضیان با همکاری وزارتخانه­های مجری ظرف سه ­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه و ابلاغ به بانک­های عامل برای اجرا.

تبصره- وزارتخانه­های مجری موظفند نسبت به اطلاع­رسانی، برنامه­ریزی، شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط طبق مفاد توافقنامه مذکور اقدام کنند و همکاری­های لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به عمل آورند.

ماده ۱۹ به منظور معرفی نمادهای صنایع­دستی و فرش­دستباف و هنرهای سنتی، دستگاه­های اجرایی و شهرداری­ها مکلفند بر اساس دستورالعمل مشترک وزارت و وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی، در طراحی ساختمان­ها، اماکن و فضاهای عمومی شهری از این نمادها استفاده نمایند.

تبصره ۱- دستورالعمل یادشده باید متضمن نحوه انتخاب نمادها، ضوابط طراحی نماد، محل مناسب برای نصب یا استفاده از نماد و تعیین الزامات مرتبط با ساخت نمادها و رعایت شأن نماد باشد.

تبصره ۲ در خصوص نمادهای مورد استفاده در فضاهای عمومی شهری اولویت انتخاب نماد در هر شهر، صنایع دستی اصیل و بومی همان شهر می­باشد که توسط نمایندگان ذی­صلاح وزارتخانه­های مجری و وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری محل با رعایت مفاد دستورالعمل فوق انتخاب می­گردد.

ماده ۲۰-  به منظور معرفی، ترویج و افزایش آگاهی­های عمومی از داشته­های فرهنگی، هنری و توانمندی­های صنایع دستی و فرش دستباف به ویژه در شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی و استفاده از ظرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط و همچنین معرفی هنرمندان و آموزش رشته­های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با مشارکت وزارتخانه­های مجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تفاهم­نامه و قراردادهای همکاری مشترک در تهیه و تنظیم برنامه­های تلویزیونی از جمله فیلم­ها و سریال­ها، برگزاری مسابقات و تولید مستند و نیز طراحی و تزئین فضاهای داخلی آنها از نمادهای صنایع دستی استفاده نماید.

تبصره- منابع مورد نیاز برای همکاری مشترک موضوع این ماده از محل اعتبارات بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور و سایر اعتبارات مربوط به فعالیت­های تبلیغاتی وزارتخانه­های مجری تأمین می­شود.

ماده ۲۱- وزارتخانه­های مجری و دستگاه­های اجرایی ذی­ربط مکفند در اجرای تکالیف مندرج در ماده (۱۱) قانون اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- به منظور تشویق و حمایت از ترویج و رشد تولیدات صنایع­دستی و هنرهای سنتی بومی و اصیل، وزارت مکلف است فهرست کالاهایی را که جزو رشته­های مصوب صنایع­دستی و هنرهای سنتی هستند و مشابه آنها در کشور تولید می­گردد، مطابق ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ برای اعمال محدودیت در واردات کالاهای مذکور از جمله وضع حقوق گمرکی و سودبازرگانی و ایجاد تعرفه­های مناسب، در موعد مقرر به دبیرخانه کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اعلام نماید.

۲- وزارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند اخذ موافقت و ضوابط اختصاصی خروج موقت کالاهای صنایع­دستی ساخته­شده از نقره بدون نگین و سنگ­های قیمتی و نیمه­قیمتی را مطابق با نصاب مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) قانون، همچنین نوع و میزان ضمانت­نامه­های بانکی و وثایق لازم را با هدف حمایت و تشویق هنرمندان برای حضور در رویدادهای تخصصی و نمایشگاه­های بین­المللی، تهیه و پس از تصویب مراجع ذ­ی­ربط اجرا نماید.

تبصره - نحوه نظارت بر حسن اجرای این ماده و همچنین اظهارنظر در خصوص ماهیت اقلام خروجی از حیث تاریخی و فرهنگی حسب مورد و در حدود وظایف قانونی با دستگاه­های مرتبط می­باشد.

ماده ۲۲- به منظور تشویق صادرکنندگان صنایع­دستی و فرش­­­دستباف و همچنین حمایت از آنان در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز، وزارتخانه­های مجری حسب مورد با همکاری سایر دستگاه­های اجرایی مکلفند در چهارچوب قانون و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- بررسی و شناخت بازارهای بین­المللی با هدف ارتقای صادرات صنایع دستی و ارایه راهبرد به سرمایه­گذاران و فعالان صنایع دستی.

۲- حمایت از ایجاد، تقویت و توسعه انجمن­های حرفه­ای و بازرگانی صنایع­دستی در داخل و خارج از کشور.

۳- تشویق و ترغیب هنرمندان، صنعتگران، بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت حضور و مشارکت مؤثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی.

۴- فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت برگزاری نمایشگاه­های ملی، منطقه­ای و بین­المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف.

۵- تدوین، تنظیم و انعقاد تفاهم­نامه­ها با کشورها در جهت توسعه و صادرات صنایع دستی و فرش دستباف در حیطه وظایف.

۶- پرداخت تسهیلات حمایتی در امر عرضه، فروش و صادرات صنایع و جبران بخشی از خسارات مستقیم واردشده ناشی از نوسانات قیمت ارز از محل منابع مصوب مربوط.

۷- جلب مشارکت بخش­های دولتی و غیردولتی در حوزه سرمایه­گذاری داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی.

۸- ارایه پیشنهاد جهت تسهیل­ در تشریفات صادراتی، استقرار ارزیاب تخصصی در مبادی گمرک تخصصی، اعمال تعرفه­های تشویقی و اعطای مهلت مناسب برای واریز حقوق گمرکی.

۹- فراهم ساختن زمینه ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی در خارج از کشور.

ماده ۲۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی ( گمرک جمهوری اسلامی ایران ) مکلف است به منظور کمک به رشد و توسعه صادرات صنایع دستی و فرش دستباف با اعلام وزارت، نسبت به ایجاد و اصلاح شناسه (کد) تعرفه­های فرعی برای کالاهای صنایع دستی کشور در کتاب مقررات واردات و صادرات اقدام نماید.

ماده ۲۴- وزارتخانه­های مجری می­توانند به منظور کمک به ارتقای تحصیلات مرتبط با رشته صنایع دستی و فرش دستباف، نسبت به پرداخت کمک هزینه به دانشجویان این رشته­ها در چهارچوب دستورالعمل مصوب دو وزارتخانه و در صورت پیش­بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده ۲۵- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این آیین­نامه، تهیه، تعیین و اعلام ضوابط و یا دستورالعمل­های اجرایی پیش­بینی و برای آن تاریخ مشخص نگردیده است، مراجع مسئول حسب مورد باید ظرف سه­ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه نسبت به آن اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

اگر این مطلب را می‌پسندید از طریق لینک‌های زیر در شبکه‌های اجتماعی به سایر علاقه مندان همرسانی کنید!

دیدگاه ها

 • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نظرات شما:

 • نظرات حاوی هرگونه توهین و یا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظرات به غیر از زبان فارسی و یا غیر‌مرتبط با مطلب، منتشر نمی‌شود.