مرجع صدور شناسنامه فرش دستباف ایران

گفت‌وگو برای نجات فرش دستباف ایران !

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور منبع:همشهری آنلاین - محمد باریکانی علیرضا قادری مطلب زیر با عنوان: « گفت وگو برای نجات فرش دستباف ایران | بازار جهانی فرش دستباف احیاء می شود؟» از همشهری آنلاین انتخاب شده است. دردناک است که نه تنها گردانندگان رسمی، بلکه برخی فعالان حوزه تولید و تجارت فرش بجای چاره جویی برای عبور از مشکلات طاقت شکن و روزافزون فرش کشور و یاری دستاندرکاران آن،...