شمشیری شدن فرش

آشنایی با عیوب فرش دستباف؛ شمشیری شدن فرش

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور شمشیری شدن فرش از عیوب مربوط به ابعاد عرضی قالی و مترادف با سرکجی است که، یا در ابتدا و یا در انتهای بافت فرش رخ می دهد و باعث سرکجی یا موج دار شدن آن می شود. وجه تسمیه آن بدین دلیل است که در برخی موارد لبه های عرضی فرش در بالا و یا پایین قوس و یا انحنایی پیدا کرده و به تیغه شمشیر تشابه دارد. در صورت بروز چنین حالتی، در اصطلاح گفته می شود فرش شمشیری شده اس...