بهرام بیضایی

فیلم_ قالی سخنگو؛ کارگردان بهرام بیضایی

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور فیلم قالی سخنگو یکی از 15 نمونه فیلمی است که به سفارش مرکز ملی فرش ایران به پانزده کارگردان مطرح ایرانی سفارش داده شده است. بهرام بیضایی از جمله این کارگردانهاست که با نگاهی اسطوره ای و با شعری که متن آن را تشکیل می دهد یک فرش با طرح درخت سخنگو (واق) را از منظر سینمایی به تصویر کشیده است. نریشن و جلوه های صوتی این فیلم سازگاری معنا داری با مفهوم واق دارد....