Siawosch Ulrich Azadi

کوتاه از دکتر سیاوش آزادی

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سیاووش آزادی (Siawosch Ulrich Azadi) یکی از کارشناسان برجسته فرش جهان و کلکسیونر فرش است او در حالی که هنوز در هامبورگ تحصیل می کرد، تجارت فرش شرقی را آغاز کرد. پرداختن به آثار هنری بافته شده برای او کاملاً جدید نبود، زیرا پدرش کلکسیونر فرش های زیبا بود. با فروش فرش هایش، کنجکاوی او نسبت به این کالا و شناخت آن بیشتر شد. خودش می گوید: « نقوش ب...

استاد دکتر سیاوش آزادی: هنر فرش را به دنيا هديه كرده‌ايم؛ نه دانش آن را

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور سياوش آزادي: هنر فرش را به دنيا هديه كرده ايم؛ نه دانش آن را هر آنچه مورد استفاده اروپاييان در زيبايي شناسي است، در وجود فرش نهفته است فرش را عشاير ابداع كرده و تحت شرايط استثنايي يك هنر استثنايي به وجود آمده است كه به شهرها و دربار نيز وارد شد. دكتر سياوش آزادی ـ محقق و پژوهشگر ـ عصر چهارشنبه اول آبان ماه 1382، در برنامه سخنرانی در موزه فرش اير...