همایش‌های خارجی

موزه ملی فرش باکو؛ میزبان سخنرانی در مورد نقوش پرنده در قالی بافی آذربایجان

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور موزه ملی فرش آذربایجان روز شنبه 8 آوریل (19 فروردین 1402) کنفرانسی با عنوان " تصویر پرندگان در نمونه های هنر باستانی آذربایجان و فرش های قرن 19-20" برگزار خواهد نمود. به گزارش سرویس اخبار خارجی کارپتور به نقل از آذرنیوز، دکتر سلطنت رضایوا، دکترای فلسفه در مطالعات هنر، در این کنفرانس به معرفی محصولات فلزی و سرامیکی عصر مفرغ و آهن خواهد پرداخت...