متری شورها

بازار قالیشویی شب عید و سرگردانی مصرف کننده در گفتگو با مجتبی گلستانی

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور نوروز، خانه تکانی و استقبال از بهار؛ هزاران سال است كه ایرانیان، در آستانه بهار، زنده شدن دوباره طبیعت را با شور و شوق جشن می گیرند. در این میان آیین شیرین و زیبای نوروزی در کنارهم بودن جایگاه ویژه ای دارد. آنان بر اساس این سنت دیرینه، به خانه تكانی دل و خانه خویش می پردازند و چونانکه غبار از اسباب و سامان منزل می زدایند، زنگار دل را نیز با نگاهی نو، امید...