عبدالله تبریزی

از فرش‌های پرده‌ای حرم مطهر رضوی چه می‌دانید؟

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور عبدالله تبریزی در سال ۱۳۲۰ چندین کارگاه قالی بافی در تبریز داشت، در کارگاه های قالی بافی اش دار قالی فضای زیادی را دربرگرفته بود، او از هنرمندان و قالی بافان به نام تبریز بود. کسی نمی داند این هنرمند باتجربه و پشکسوت به چه علتی طراحی فرشی را به محمد نقاش در مشهد سپرد، زیرا هم سال ها در تبریز تولیدکننده به نام فرش بود و هم در این شهر طراحان بسیاری را م...