روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

بررسی فرش و دستبافته ایرانی با نقش مشاهیر

نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در باغ نگارستان

مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تبریک روز جهانی موزه و تقدیر از تلاش همکاران اداره موزه های دانشگاه تهران، این دانشگاه را دارنده یکی از بزرگترین باغ موزه های دانشگاهی در جهان دانست. وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی و فعالیت سایت انگلیسی زبان باغ موزه نگارستان، زمینه جهانی شدن این میراث معنوی دانشگاه تهران در فضای مجازی و مجامع بین المللی فراهم شود. اخضریان کاشانی به تل...