انتصابات

معرفی سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران

سایت اطلاع رسانی فرش ایران - کارپتور طی حکمی از سوی معاون وزیر صمت، محمدرضا زارع برزشی به عنوان سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران معرفی شد. در حکم صادره از سوی محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت آمده است: با توجه به ابلاغ ساختار جدید وزارت صنعت معدن و تجارت و ادغام مرکز ملی فرش ایران و اداره کل صنایع خلاق و ورزشی و نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده، جنابعالی به موجب این حک...