اتاق فکر فرش دستباف ایران

خبر آرشیوی:

گزارشي از اولين نشست اتاق فکر فرش دستباف ايران در سال 1388

عصر روز پنجشنبه بیست و پنجم مرداد ماه 1388 و بدنبال دعوت از اعضاي اتاق فکر فرش دستباف ايران، اولين نشست اين اتاق در سال 1388 برگزار گرديد در اين جلسه که حدود سه ساعت به طول انجاميد موضوعات مختلف مرتبط با فرش و دستبافته ها مورد بررسي قرار گرفت. 
    پس از ارايه گزارش اعضاء از شرايط عمومي فرش کشور، عليرضا قادري مدير اتاق فکر فرش دستباف به ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده در سه ساله گذشته و اعلام موضوعات ضروري براي بحث در اتاق فکر پرداخت وي همچنين در باره اين اتاق گفت:
    
    نخستین جلسه هم اندیشی اتاق فکر فرش دستباف ایران در سال 1388 را در حالی با یاد و نام خدا آغاز می کنیم که در سالروز تشکیل این اتاق (25 تیر ماه) قرار داریم.
    بعد از حمد و ستایش خداوند بزرگ و مهربان، باستحضار مي رساند: بی شک تلاشهای موثری که طی سه سال گذشته از آغاز فعالیت اتاق فکر فرش دستباف ایران در جهت چاره جویی برای رشد و تعالی کیفی این هنر، به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها و جلوه های فرهنگ اصیل ایران صورت پذیرفته است، موید این نکته است که تجمیع نظر کارشناسان این حوزه در کنار امکان نشر گسترده آراء صاحبنظران، نقش عمده و بسزایی را در تنظیم برنامه ها، نظارت بر عملکرد هر دو بخش خصوصی و دولتی و نیز بررسی و یافتن راهکارها و راهبردهای اساسی در جهت ارتقاء کیفی این هنر – صنعت داشته است. تا آنجا که در بسیار موارد، تاثیر این نظارت کیفی را در رفتارها و برنامه های مختلف شاهد بوده و هستیم.
    از دیگر سو، و به عنوان ارایه راهکارهای عملی و نمونه های قابل اجراء، ضرورت داشت تا با دست زدن به برخی اقدامات اجرایی، امکان تحقق بسیاری از امور مورد نیاز در این عرصه را به نمایش بگذاریم تا دستاندرکاران با اطمینان بیشتری به جهات قابل اجرای این ایده ها وقوف یافته و در طرح ها و برنامه های خود از روشهای تجربه شده این اتاق بهره گیرند.
    اتاق فکر فرش دستباف ایران در طول سه سال گذشته منویات، اهداف و برنامه های خود را که حاصل طرح مباحث مختلف و بررسی آنها بوده است از طریق سایت اطلاع رسانی فرش ایران منتشر نموده و برخی از برنامه ها و طرح های خود را با اتکاء بر امکانات این سایت به ظهور برساند.
    با کمال تاسف در طول دوره فعالیت این اتاق و حتی در طول 12 سال فعالیت سایت اطلاع رسانی فرش ایران جز یک مورد در دوره تصدی مدیر اسبق مرکز ملی فرش ایران، کمترین حمایت مالی از فعالیت های این دو حرکت ارزشمند صورت نپذیرفته و این تلاشها با هزینه شخصی و امکانات محدود صورت عمل بخود گرفته است.
    آنچه در این سالها به عنوان دستاوردی قابل اعتناء جلوه نموده است، تحقق این واقعیت است که برون رفت از شرایط ناگوار فرش دستباف ایران الزاما و تنها در گرو تامین اعتبارات کلان و ارایه برنامه های پر هزینه نیست، بلکه بیش از هر چیز، رنج این بخش از نبود مدیریت متناسب و عملگرا است که بواسطه عدم در اختیار داشتن دورنمای مناسبی از کلان سیاست های مرتبط با فرش کشور و انتظارات تعریف نشده از این بخش، نه تنها حرکت درخوری را موجب نگردیده بلکه در بسیاری موارد اتلاف و اسراف جدی و کلانی را بر اعتبارات تخصیص یافته به این بخش را باعث گردیده است.
    خدمات و اقدامات سایت اطلاع رسانی فرش ایران به عنوان ارگان رسمی و بازوی اجرایی اتاق فکر فرش دستباف ایران، ثابت کرده است که می توان از اعتبارات موجود بالاترین نتایج را در جهت رشد کیفی این هنر صنعت اخذ نموده و این بخش را در تمامی حوزه های مرتبط از تولید و تامین مواد اولیه، بافت و تولید، تجارت و عرضه داخلی و همچنین حضور متین در بازارهای جهانی بهره مند ساخت.
    
    گرچه توصیه های ارایه شده منتج از نظرات کارشناسان و اعضاء محترم اتاق فکر فرش دستباف ایران متاسفانه بدلیل محدودیت منظر و دید محدود و متعصب برخی مدیران، کمتر توفیق آن را یافته است تا مورد توجه، مطالعه و استفاده ارکان و دستگاههای مسئول قرار گیرد، لکن نتایج ارزشمند و موثر اقدامات بعمل آمده به روشنی بر ثمر بخشی آن صحه گذارده و بهره گیری از این تجارب را به امری ضروری مبدل ساخته است.
    با مقایسه کلی و گذرایی بر تلاش ها و اقدامات اتاق فکر فرش دستباف ایران و سایت اطلاع رسانی فرش ایران با عملکرد دستگاه متولی که با اعتبارات میلیاردی پشتیبانی می گردد بوضوح می توان نارسائی و کاستی طرح ها و برنامه های مرکز ملی فرش ایران را به عنوان متولی اصلی فرش کشور دریافت. علت اصلی اتلاف بخش اعظمی از انرژی های مادی و معنوی در این دستگاه، ناشی از سیستم ناکارآمد و غیر منطبق با ماموریت آن و در عین حال بروکراسی دست و پاگیری است که تتمه خاصیت برنامه ها را تحت تاثیر خود به هدم و نابودی می کشد. این در حالی است که فرش کشور نه فقط به عنوان کالایی که روزگاری نه چندان دور بالاترین رقم صادرات غیر نفتی بوده و زمینه ساز درآمدهای ارزی برای کشور می گردید، بلکه حضورش در محافل و بازارهای اصلی جهانی، در نمایش و معرفی نگاه هنرمندانه مردم ایران و فرهنگ دیرپای این مردم این مرز و بوم، خود بزرگترین مانع در برابر بدخواهان و بهترین امکان برای نمایش روح بلند و لطیف ملتی است که طی هزاره ها، سهم بزرگ و اساسی در تمدن و دستاوردهای بشری داشته اند.
    ضمن خوشامدگویی به شما اعضاء محترم اتاق فکر فرش دستباف ایران، موضوع جلسه که سرفصل مطالب مهم فرش کشور مي باشد در اولین نشست اتاق در سال 88 را به شرح زیر باستحضار می رساند:
    1- بررسی میزان تاثیر بحران مالی جهانی بر تولید فرش دستباف ایران و موقعیت این کالای هنری در بازارهای جهانی.
    2- بررسی نقش کیفیت تولید در تقویت بنیه فرش دستباف ایران در بازارهای رقابتی جهانی.
    3- بررسی اقدامات و راهکارهای مغفول در جهت شناسایی بیشتر و تبلیغ موثر فرش دستباف در بازارهای هدف و چالش های موجود در جهت جذب و جلب اقشار مختلف مخاطب فرش ایرانی
    4- بررسی و انتخاب روشهای موثر برای توسعه سهم مصرف داخلی .
    5- بررسی و انتخاب روشهای موثر برای توسعه سهم مصرف بازارهای جهانی.
    6- نقش نمایشگاه های داخلی در بالا بردن تقاضا و تاثیررات دراز مدت منفی و مثبت تعدد این نمایشگاه ها در داخل و خارج.
    7- بررسی نقش پدیده جدید تجارت قالی ایرانی در بازارهای نوظهور کشورهای غیر مولد.
    8- بررسی راهکارهای سفارش پذیری و تولید مبتنی بر سفارش.
    9- بررسی مشکلات اساسی در مسیر تولید و چگونگی روانسازی مسیر تولید تا تجارت این کالای هنری.
    10- بررسی نقش و عملکرد ناشی از نگاه صرف تجاری در افول تقاضای فرش ایرانی در بازار های داخل و خارج کشور.
    11- بررسی آثار منفی و مثبت دستگاه های دخیل در تولید و عرضه و چگونگی همکاری و هم افزایی بین دستگاهی به منظور ساماندهی و راهبری کیفی در این بخش.
    12- بررسی نقش و جایگاه عرضه کنندگان و فروشندگان فرش دستباف ایران در خارج از کشور و نحوه تعامل مسئولانه متقابل با آنان که به مثابه نمایشگاه های دائمی فرش ایرانی در اقصا نقاط جهان اسقرار یافته اند. در این زمینه مشکلات این گروه بزرگ را در چه زمینه های اصلی ای میتوان ارزیابی نموده و مورد پشتیبانی قرار داد.
    13- بررسی نقش رسانه ها در ترویج، تبلیغ و ترفیع فرش دستباف ایران.
    14- بررسی ظرفیت های اشتغال پذیری در این بخش و تعیین ظرفیت مناسب که کاهش و افزایش آن بر کیفیت تولید و قیمت تمام شده اثر نا مطلوبی بر جا نگذارد.
    بدیهی است بحث بر سر موضوعات مطرح شده نیازمند فرصت و زمانی قابل ملاحظه است و اعضاء محترم در ابتدای جلسه علاوه بر حذف و اضافه موضوعات به مذاکره و بحث پیرامون موضوعات اصلی خواهند پرداخت و مواردی که فرصت بررسی نمی یابند به جلسات بعدی موکول خواهند گرذید.
    پیشتر از تمامی اعضاء اتاق فکر فرش دستباف ایران دعوت مستقیم به عمل آمده است. متاسفانه برخی از عزیزان در سفر بوده و برخی دیگر بدلیل مشغله و یا بعد مسافت امکان حضور در این جلسه را نداشته اند که این موضوعات برای آنان ارسال گردیده و نظرات ایشان نیز بصورت غیر حضوری گردآوری و در جمعبندی نتایج بکار خواهد رفت. 

اگر این مطلب را می‌پسندید از طریق لینک‌های زیر در شبکه‌های اجتماعی به سایر علاقه مندان همرسانی کنید!

دیدگاه ها

  • هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

نظرات شما:

  • نظرات حاوی هرگونه توهین و یا نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات به غیر از زبان فارسی و یا غیر‌مرتبط با مطلب، منتشر نمی‌شود.