بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 24/8/91


(برگي از تاريخ فرش ايران (هجدهم بهمن 131491/8/24 - کارپتور
    
    

    شرکت سهامي فرش ايران به عنوان ديرپاترين نهاد در هنر- صنعت فرش دستباف اين سرزمين، گنجينه اي از خاطرات و تجربه ها را با خود به يادگار دارد که کنکاش در آنها سرشار از آموزه هايي براي امروز خواهد بود.
    يکي از اين يادگارها، صورت جلسه هاي تنظيم شده در اين شرکت است که بازخواني آنها خالي از لطف نيست و بر آنم تا با تورقي در اين سطور، اندوخته اي براي امروزمان بيابيم.
    
حميد کارگر

    
    
    "صورت مجلس شرکت سهامي فرش ايران در يوم يکشنبه هجدهم بهمن 1314
    جلسه با حضور آقايان کورس، نوذري، کاشف هيئت مديره و مسيو هيلد براند مديرعامل شرکت در ساعت ده در بانک فلاحتي و صنعتي تشکيل گرديد."

    
    در اين جلسه موارد متعددي در دستور کار قرار داشته است که يکي از آنها مشخص کردن شرح وظايف مامور اعزامي شرکت به خارج از کشور است. در صورتجلسه در اين زمينه چنين آمده است:
    
    "مراسله که بعنوان آقاي قزويني مامور اعزامي شرکت بخارجه تحت نمره 2 نوشته شده بود از طرف هيئت مديره و مديرعامل امضا و به آقاي قزويني تسليم گرديد...."
    
    و در ادامه آنچه را که به وي تسليم شده بود آورده اند:
    
    "آقاي مرتضي قزويني
    مستشار تجارتي بانک فلاحتي و صنعتي ايران- شرکت سهامي
    در جواب مراسله 39 مورخ 13/11/14 شما اشعار ميدارد
    در مورد وظايفي که از طرف اين شرکت بشما محول است و تقاضاي تصريح آن را مينمايد لزوماً خاطرنشان مينمايد که حدود وظايف مربوطه بطور فهرست عبارت از
    الف- بوسائل مقتضيه از قبيل اطاقهاي تجارت و موسسات تجارتي که وارد در امر فرش هستند و غيره دقيقاً مقررات و نظامات و تضييقات و بالجمله کليه اشکالات و تحديداتي براي ورود فرش و ترانزيت قالي ايران قائل شده اند بدست آورده و با مقايسه بوضعيت سنوات قبل از محدوديتها بنسبت مابين واردات آن ممالک بايران و همچنين صادرات ايران بان ممالک با اعمال نظر خود در ترفيع يا تقليل آنها راپرت جامع منفرداً نسبت به هر مملکت تنظيم و سريعاً ارسال داريد."

    
    اين عبارات و شرح وظيفه را نه يک بار که چندباره بايد خواند و در نظر آورد. گويي در نبود تشکيلات امروزيني همچون سازمان توسعه تجارت ايران و يا رايزنان بازرگاني ايران در ديگر کشورها، به خوبي بخشي از ماموريت چنين نهاد و افرادي براي مامور اعزامي شرکت فهرست شده است تا با هوشمندي نه تنها همه قوانين و مقررات حقوقي، بانکي و گمرکي بازارهاي هدف را ارزيابي کند، بلکه محدوديت ها و کاستي هاي آنان را نيز بسنجد و حتي در گامي بالاتر تراز تجاري ايران با کشورهاي هدف مورد ارزيابي قرار گيرد و باز در پله اي فراتر نه تنها وضعيت موجود گزارش شود بلکه پيشنهادهاي مامور اعزامي نيز براي هر کشور به طور جداگانه خواسته شده است.
    
    "ب- صورت جامعي از کليه فروشندگان قالي در هر مملکت با قيد اينکه هريک از آنها تا چه اندازه در بازار حمل موثر و توانايي مالي دارند تهيه و ارسال نمائيد."
    
    ضرورت ايجاد بانک اطلاعاتي فروشندگان فرش ايران در هر کشور مورد توجه بوده است. آن هم نه در حد يک فهرست کمي بلکه بانکي کيفي که وزن و توان هر يک از ارکان زنجيره توزيع فرش ايران در ديگر کشورها را مدنظر دارد. کاستي بزرگي که امروز هم پس از گذشت 8 دهه از آن روزگار محسوس و ملموس است.
    
    "ج- سليقه و ذوق مشتريان هر محل را با قيد اندازه و رنگ و پشم و جنس و نقشه بدست آورده و مشروحاً راپرت نمائيد."
    
    به هنگام نوشتن اين نامه هنوز يک سال بيشتر از تاسيس شرکت سهامي فرش ايران نگذشته و با اين حال ضرورت توجه به سليقه مشتريان بر متوليان اين حوزه آشکار بوده است. باور به اين نکته که سليقه و ذوق مصرف کنندگان فرش ايراني از محلي به محل ديگر متفاوت است و در نظر گرفتن شاخصه هايي همچون جنس، اندازه، طرح و رنگ که امروز هم پس از گذشت 8 دهه جاري و ساري هستند و البته کمتر با توفيق و کاميابي همراه بوده است!
    
    "د- با کسب اطلاع از پروپاگاندايي که معمولاً فروشندگان هر محل و مخصوصاً لندن و نيويورک راجع بقالي ايران و ساير ممالک مينمايند نظريه خود را تحقيقاً راجع بتوسعه پروپاگانداي مفروضه و وسائل مختلفه بشرکت بنويسيد."
    
    تبليغات، رکني انکارناپذير در توسعه و بهبود فرايند فروش در هر شرکتي است و هوشمندي در انتخاب وسيله و شيوه مناسب تبليغاتي بايسته اي ارزشمند در اين وادي است که در بدو تأسيس مورد توجه هيأت مديره شرکت سهامي فرش ايران بوده است.
    از اين روست که از مامور اعزامي خود خواسته اند تبليغات کنوني فروشندگان فرش در بازارهاي هدف را بررسي کند (نه تنها تبليغ فرش ايران بلکه تبليغات فرش رقبا را نيز) و آنگاه نظر پيشنهادي خود را براي بسط تبليغات و ابزار مناسب آن ارايه کند.
    
    "ه- در هريک از مراکز فروش قالي ايران با در نظر گرفتن وضعيت فروش و فروشندگان و با مذاکره با متمکنين آنها جديت نمائيد که حتي المقدور شرکت با اتحاديه مرکب از کليه فروشندگان محلي تشکيل گردد که با مقدار مهمي فرش باب آنملک از شرکت خريداري يا بشرکت سفارش دهند. ضمناً ازدياد فرش ساليانه را بوسائل مقتضيه و مخصوصاً پروپاگانداي واسعه تامين نمائيد. البته تصديق داريد که اسامي تشکيلات فروش شرکت در خارجه روي اصل فوق ميباشد که حتي المقدور بايد مساعي جميله براي حصول باينمنظور مبذول گردد."
    
    گردآوردن فروشندگان محلي در بازارهاي هدف، رسيدن به هماهنگي و وحدت در کسب و کار در حوزه فرش، خريد و يا سفارش فرش مناسب سليقه بازار هدف، تأکيد ديگرباره بر تبليغات گسترده براي دستيابي به کاميابي و همه اينها در مسير گسترش فعاليت و فروش برون مرزي از لا به لاي اين سطور هويداست.
    
    "و- در مذاکره براي تشکيل شرکتها و اتحاديه ها که فوقاً اشعار گرديد جديت نمائيد که بوسيله تشکيلات مزبور ترويج قالي ايران حتي المقدور در تمام نقاط هر مملکت و مخصوصاً در آمريک تامين گردد و در صورتيکه صلاح باشد مسافرتي بنقاط مهم آمريک از قبيل شيکاگو و فيلادلفيا و تيرانجلس و ممالک امريکاي شمالي و جنوبي بنمائيد.
    بديهي است نکات و جزئيات ديگر را که ممکن است در هر محلي ضمن مطالبات جلب نظر شما بنمايد راپرتاً اطلاع خواهيد داد.
    شرکت سهامي فرش ايران"

    چنان که پيداست ارج نهادن به تشکل ها و تشکيل اتحاديه ها هدفي ويژه را نيز دنبال مي کرده که همانا ترويج قالي ايراني است. 
 
  رويدادها
  مقالات
  گفتگو
  دنياي نشر
  گزارش
  نقد و نظر
  قوانين و مقررات
    کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.